Allmänna villkor

Allmänna villkor

KÖPVILLKOR

K.Sabel (5605253326) bedriver verksamhet för K.Sabel.se. 

I priserna ingår moms med 25%., Är du under 18 år så måste du ha målsmans tillstånd för få att beställa hos oss.

OUTLÖST PAKET

För alla paket som inte hämtas ut debiteras en avgift på 149 SEK. Avgiften motsvarar kostnaderna för expeditionsavgift, returfrakt och hantering. 

Om du ångrat dig när paketet har skickats från oss måste du hämta ut paketet på ditt utlämningsställe och skicka tillbaka det till oss. Om paketet inte hämtas ut blir det automatiskt registrerat som ej uthämtat och debiteras därefter.

SÄKERHET

Ksabel.se förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

För att öka våra kunders trygghet vid köp från oss har vi i samråd med säkerhetsexpert bestämt att införa nedanstående rutiner för att öka säkerheten vid köp.

· Alla misstänkta bedrägerier polisanmäls och ärendet lämnas sedan till säkerhetspartner för vidare uppföljning.

· Vid leveranser med ett högt varuvärde sker utlämning alltid via närmaste utlämningsställe oavsett betalningssätt.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att K.Sabel lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att  kunna fullfölja åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att K.Sabel, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, samt för utskick av erbjudanden från ksabel.se genom sms, e-mail eller annan direktreklam, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar.

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av K.Sabel. K.Sabel kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om K.Sabel anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande K.Sabel.

RÄTTELSE, INSYN OCH ÅTERKALLELSE

K.Sabel, 560525-3326, Gängletorpsvägen 76, SE 373 02 Ramdala, är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen. Enligt 26 § personuppgiftslagen är K.Sabel därför skyldigt att, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter ska skriftlig information lämnas om vilka personuppgifter om dig som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. K.Sabel är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare personuppgifter om dig kommer då inte att behandlas.

ORDERBEKRÄFTELSE

När vi mottagit din beställning skickar vi dig snarast en bekräftelse via e-post med information om din beställning.Ta för vana att alltid kontrollera din orderbekräftelse så att allt ser OK ut, skulle det vara något du undrar över så kontakta vår kundtjänst omedelbart. Det är bra om du sparar order- bekräftelsen för att ha till hands vid eventuella kontakter med kundtjänst, när du kontaktar oss är det bra om du har kundnr/ordernr antecknat. Vill du annullera eller ändra något i din order så ber vi dig att höra av dig till vår kundtjänst så snart som möjligt. Då våra leveranser sker så fort som vi hinner så är det dessvärre inte alltid så att vi har möjligt att ändra i ordern, men vi kollar gärna på det åt dig!

REA OCH ERBJUDANDEN

Priserna på rea-artiklar gäller så långt som artikeln finns i lager. Övriga erbjudanden gäller så långt som varan finns i lager om inget slutdatum för erbjudandet anges. Vi reserverar oss för slutförsäljning samt för de eventuella prisfel som kan uppstå. Det skickas då ett mail till dig inom 2-5 dagar.  

Retur av order – Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från det att man tagit emot varorna. Retur sker per post: Vid retur per post bekostas returfrakten av kund. Önskas byte vänligen returnera din beställning och lägg en ny order på ksabel.se.se alternativt kontakta kundtjänst.  

Returadress:
K.Sabel
Gängletorpsvägen 76
373 02 Ramdala

Övriga villkor vid retur av din order är att varan ska vara väl emballerad samt innehålla originalförpackning.

REKLAMATION

Om något skulle vara fel på en vara som du har beställt maila oss på : Kundtjanst@ksabel.se så snart du upptäckt felet så skickars en fri-frakt retursedel till dig. K.Sabel står för returfrakten vid felleveranser samt reklamationer.
Fyll i retursedeln och skicka tillbaka varan tillsammans med retursedeln till oss.

Det är vid alla returer viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas.
 

ÅTERBETALNING

Vid ångerrätt eller reklamation där kunden ej begär ny vara eller vill göra ett byte återbetalar eller krediterar vi summan inom 30 dagar från det datum då den returnerade varan mottagits.


TRANSPORT

K.Sabel skickar alla sina paket med Posten Sverige AB. Om varan skadas eller kommer bort under transporten till kund är K.Sabel betalningsansvariga, du måste dock meddela vår Kundtjänst inom skälig tid (inom 1 månad). Om varan skadas eller kommer bort då du återsänder den är du betalningsansvarig.

Övrigt gällande transport

·Vid leveranser med ett högt varuvärde sker utlämning alltid via närmaste utlämningsställe oavsett betalningssätt.